فیلتر هیدرولیک لودر ولوو

فیلتر هیدرولیک لودر ولوو

Volvo Oil filter insert

شناسه محصول: HF6182
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

طول(A)

عرض(B)

ارتفاع(H)

بالدوین

دونالدسون

,

فلیدگارد

هنگست

کاج

ولوو

, ,

مان

یوفی

ویکس

فیلتر هیدرولیک لودر ولوو
فیلتر هیدرولیک لودر ولوو
فیلتر هیدرولیک لودر ولوو
فیلتر هیدرولیک لودر ولوو