تحویل اقلام خرید شده از مرکز پخش بهران فیلتر  به چه صورت است؟

مرکز پخش بهران فیلتر در شهر تهران و سایر شهرهای ایران محصولات خریداری شده از سای  را با شرکت پست ارسال خواهد کرد.