فيلتر هوا اتاق ولو L120

فيلتر هوا اتاق ولو L120

شناسه محصول: CU 2785
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
فیلترون
یوفی
ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فيلتر هوا اتاق ولو L120
فيلتر هوا اتاق ولو L120
فيلتر هوا اتاق ولو L120
فيلتر هوا اتاق ولو L120