خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار G2 966

فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار G2 966

فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار G2 966

شناسه محصول: P532506
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
کاترپیلار
adf
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار G2 966
فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار G2 966
فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار G2 966
فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار G2 966