خانه/فیلتر راهسازی, فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار G2 966

فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار G2 966

فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار G2 966

Caterpillar External Air Filter G2-966

شناسه محصول: P532505
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان

فلیدگارد

هنگست

دونالدسون

ساکورا

شور

بالدوین

کاترپیلار

adf

یوفی

گالان

ابعاد
ارتفاع(H)

قطر بیرونی(OD1)

قطر داخلی (ID1)

فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار G2 966
فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار G2 966
فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار G2 966
فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار G2 966