فیلتر هواکش لودر بیرونی کاترپیلار G2 966

فیلتر هواکش لودر بیرونی کاترپیلار G2 966

Caterpillar External Air Filter G2-966

شناسه محصول: P532505
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

بالدوین

کاترپیلار

دونالدسون

فلیدگارد

هنگست

مان

یوفی

ساکورا

شور

adf

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

گالان

فیلتر هواکش لودر بیرونی کاترپیلار G2 966
فیلتر هواکش لودر بیرونی کاترپیلار G2 966
فیلتر هواکش لودر بیرونی کاترپیلار G2 966
فیلتر هواکش لودر بیرونی کاترپیلار G2 966