خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر سوخت/فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو-کاویان-فوتون شیردار

فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو-کاویان-فوتون شیردار

فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو-کاویان-فوتون شیردار

شناسه محصول: FS1251
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
شور
ماهله
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر(D)
قطر بیرونی واشر(G1)
قطر درونی واشر(G2)
رزوه(T)
فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو-کاویان-فوتون شیردار
فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو-کاویان-فوتون شیردار
فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو-کاویان-فوتون شیردار
فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو-کاویان-فوتون شیردار