خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر سوخت/فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو B7 -B12 اکیا

فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو B7 -B12 اکیا

فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو B7 -B12 اکیا

شناسه محصول: 20853583
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

رنو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر(D)
قطر بیرونی واشر(G1)
قطر درونی واشر(G2)
رزوه(T)
فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو B7 -B12 اکیا
فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو B7 -B12 اکیا
فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو B7 -B12 اکیا
فیلتر ابگیر گازوئیل ولوو B7 -B12 اکیا