خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/سایر فیلتر ها/فیلتر رطوبت گیر ولوو ،مرسدس بنز، دانگ فنگ، فاو ،فراز فلش

Volvo Air Dryer Filter Flash

شناسه محصول: FSO0303
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلش
ولوو

اسکانیا

ایویکو

رنو
مرسدس بنز

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون

ماهله
بالدوین
من

یونیک
لیبهر
یوفی
وابکو

ابعاد
ارتفاع(H)
رزوه(T)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر رطوبت گیر ولوو ،مرسدس بنز، دانگ فنگ، فاو ،فراز فلش
فیلتر رطوبت گیر ولوو ،مرسدس بنز، دانگ فنگ، فاو ،فراز فلش
فیلتر رطوبت گیر ولوو ،مرسدس بنز، دانگ فنگ، فاو ،فراز فلش
فیلتر رطوبت گیر ولوو ،مرسدس بنز، دانگ فنگ، فاو ،فراز فلش