خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی تراکتور VALTRA

فیلتر هواکش بیرونی تراکتور VALTRA

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر هواکش بیرونی تراکتور VALTRA

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
بالدوین
مسی فرگوسن
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور VALTRA
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور VALTRA
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور VALTRA
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور VALTRA