خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/سایر فیلتر ها/فیلتر رطوبت گیر داف یورو ۵ یونیک USO 2006

USO 2006 Air Dryer Filter Unique

شناسه محصول: USO2006
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلش
مان

فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا

شور

ماهله
داف

یونیک
یوفی
وابکو
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر درونی واشر(G2)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر رطوبت گیر داف یورو ۵ یونیک USO 2006
فیلتر رطوبت گیر داف یورو ۵ یونیک USO 2006
فیلتر رطوبت گیر داف یورو ۵ یونیک USO 2006
فیلتر رطوبت گیر داف یورو ۵ یونیک USO 2006