خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر سوخت/فیلتر ابگیر گازوئیل ایویکو استرالیس-380

فیلتر ابگیر گازوئیل ایویکو استرالیس-380

فیلتر ابگیر گازوئیل ایویکو استرالیس-380

شناسه محصول: 2992662
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ایویکو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر(D)
قطر بیرونی واشر(G1)
قطر درونی واشر(G2)
رزوه(T)
فیلتر ابگیر گازوئیل ایویکو استرالیس-380
فیلتر ابگیر گازوئیل ایویکو استرالیس-380
فیلتر ابگیر گازوئیل ایویکو استرالیس-380
فیلتر ابگیر گازوئیل ایویکو استرالیس-380