فيلتر هواکش درونی کد SP3021-2

فيلتر هواکش درونی کد SP3021-2

شناسه محصول: SP3021-2
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
اسکانیا

مان
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین

ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فيلتر هواکش درونی کد SP3021-2
فيلتر هواکش درونی کد SP3021-2
فيلتر هواکش درونی کد SP3021-2
فيلتر هواکش درونی کد SP3021-2