فيلتر هيدروليک سولار

هر سوالی دارید بپرسید

فيلتر هيدروليک سولار

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا
بالدوین
ابعاد
ارتفاع(H)
رزوه(T)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فيلتر هيدروليک سولار
فيلتر هيدروليک سولار
فيلتر هيدروليک سولار
فيلتر هيدروليک سولار