فيلتر هوا اتاق FH12

فيلتر هوا اتاق FH12

شناسه محصول: CU2184
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

رنو
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
یوفی
ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فيلتر هوا اتاق FH12
فيلتر هوا اتاق FH12
فيلتر هوا اتاق FH12
فيلتر هوا اتاق FH12