فيلتر گازويل P945x

هر سوالی دارید بپرسید

فيلتر گازويل P945x

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
بهران فیلتر
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور

,

ماهله
بالدوین
مسی فرگوسن
پرکینز

,

,

ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فيلتر گازويل P945x
فيلتر گازويل P945x
فيلتر گازويل P945x
فيلتر گازويل P945x