فیلتر هواکش درونی تراکتور نیو هلند

فیلتر هواکش درونی تراکتور نیو هلند

New Holland Tractor Internal Air Filter

شناسه محصول: RM25372
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

بالدوین

فلیدگارد

adf

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

فیلتر هواکش درونی تراکتور نیو هلند
فیلتر هواکش درونی تراکتور نیو هلند
فیلتر هواکش درونی تراکتور نیو هلند
فیلتر هواکش درونی تراکتور نیو هلند