فیلتر هواکش کامیون ماز درونی

فیلتر هواکش کامیون ماز درونی

Maze Truck Air Filter Int

شناسه محصول: RM6615
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

ساکورا

شور

بالدوین

فلیدگارد

adf

دونالدسون

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

قطر داخلی (ID1)

قطر داخلی (ID2)

ارتفاع(H)

فیلتر هواکش کامیون ماز درونی
فیلتر هواکش کامیون ماز درونی
فیلتر هواکش کامیون ماز درونی
فیلتر هواکش کامیون ماز درونی