خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر سوخت/فیلتر ابگیر گازوئیل کامیون من-رنو-لیبهر-کینگ لانگ

فیلتر ابگیر گازوئیل کامیون من-رنو-لیبهر-کینگ لانگ

فیلتر ابگیر گازوئیل کامیون من-رنو-لیبهر-کینگ لانگ

شناسه محصول: 81125030085
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو

مان
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
من

لیبهر
یوفی
ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فیلتر ابگیر گازوئیل کامیون من-رنو-لیبهر-کینگ لانگ
فیلتر ابگیر گازوئیل کامیون من-رنو-لیبهر-کینگ لانگ
فیلتر ابگیر گازوئیل کامیون من-رنو-لیبهر-کینگ لانگ
فیلتر ابگیر گازوئیل کامیون من-رنو-لیبهر-کینگ لانگ