فیلتر هواکش درونی اتوبوس مان گازسوز – بنز C457 گازسوز _ ایویکو 330 و 440

فیلتر هواکش درونی اتوبوس مان گازسوز – بنز C457 گازسوز _ ایویکو 330 و 440

Internal Filter Of Our Gas Burning Bus Benz C457 Gas Burning

شناسه محصول: CF1600
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

مان

مرسدس بنز

, , ,

اسکانیا

ولوو

, , ,

بالدوین

ماهله

دونالدسون

هنگست

فلیدگارد

یوفی

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر داخلی (ID2)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

adf

,

فیلتر هواکش درونی اتوبوس مان گازسوز - بنز C457 گازسوز _ ایویکو 330 و 440
فیلتر هواکش درونی اتوبوس مان گازسوز - بنز C457 گازسوز _ ایویکو 330 و 440
فیلتر هواکش درونی اتوبوس مان گازسوز - بنز C457 گازسوز _ ایویکو 330 و 440
فیلتر هواکش درونی اتوبوس مان گازسوز - بنز C457 گازسوز _ ایویکو 330 و 440