فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی

فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی

Internal Deutz Engine Air Filter

شناسه محصول: P78-0018
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

adf

دونالدسون

هنگست

فلیدگارد

,

بالدوین

مان

یوفی

ارتفاع(H)

قطر بیرونی(OD1)

قطر داخلی (ID1)

ساکورا

شور

فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی
فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی
فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی
فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی