خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند

فیلتر هواکش درونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند

فیلتر هواکش درونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند

Internal Air Filter Of Volvo Penta Generator Inger Surland Compressor

شناسه محصول: CF710
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

مان
فلیدگارد

هنگست
دونالدسون
شور
بالدوین
مسی فرگوسن
adf
یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند
فیلتر هواکش درونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند
فیلتر هواکش درونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند
فیلتر هواکش درونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند