فیلتر هواکش جاندیر درونی

فیلتر هواکش جاندیر درونی

Int Jandir Air Filter

شناسه محصول: 69A5881
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

adf

دونالدسون

فلیدگارد

قطر بیرونی(OD1)

قطر داخلی (ID1)

ارتفاع(H)

فیلتر هواکش جاندیر درونی
فیلتر هواکش جاندیر درونی
فیلتر هواکش جاندیر درونی
فیلتر هواکش جاندیر درونی