فيلتر روغن HU1072x

فيلتر روغن HU1072x

شناسه محصول: HU1072x
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
اسکانیا

, ,

رنو

مان

فلیدگارد

,

هنگست

دونالدسون

ساکورا

شور

ماهله

فیلترون

مکس

یوفی

ابعاد
ارتفاع(H)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

قطر داخلی (ID1)

فيلتر روغن HU1072x
فيلتر روغن HU1072x
فيلتر روغن HU1072x
فيلتر روغن HU1072x