فیلتر آبگیر گازوئیل بغل موتور فوتون کشنده 430-460

فیلتر آبگیر گازوئیل بغل موتور فوتون کشنده 430-460

Fuel Water Separator 430

شناسه محصول: FS53041NN
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کامینز

فلیدگارد

ساکورا

,

شور

,

قطر بیرونی واشر(G1)

قطر درونی واشر(G2)

ارتفاع(H)

قطر(D)

رزوه(T)

فیلتر آبگیر گازوئیل بغل موتور فوتون کشنده 430-460
فیلتر آبگیر گازوئیل بغل موتور فوتون کشنده 430-460
فیلتر آبگیر گازوئیل بغل موتور فوتون کشنده 430-460
فیلتر آبگیر گازوئیل بغل موتور فوتون کشنده 430-460