فیلتر گازوئیل فوتون

فیلتر گازوئیل فوتون

Foton Fuel Separator Filter

شناسه محصول: FS19925
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

فلیدگارد

ساکورا

شور

قطر داخلی (ID1)

قطر داخلی (ID2)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

ارتفاع(H)

فیلتر گازوئیل فوتون
فیلتر گازوئیل فوتون
فیلتر گازوئیل فوتون
فیلتر گازوئیل فوتون