فیلتر هواکش بیرونی بیل فیات F140

فیلتر هواکش بیرونی بیل فیات F140

Fiat F140 External Air Filter

شناسه محصول: P772530
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

مان

دونالدسون

, , , ,

فلیدگارد

یوفی

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

adf

فیلتر هواکش بیرونی بیل فیات F140
فیلتر هواکش بیرونی بیل فیات F140
فیلتر هواکش بیرونی بیل فیات F140
فیلتر هواکش بیرونی بیل فیات F140