خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی کامیون FH16

فیلتر هواکش بیرونی کامیون FH16

فیلتر هواکش بیرونی کامیون FH16

شناسه محصول: C331630/2
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

مان
فلیدگارد

هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی کامیون FH16
فیلتر هواکش بیرونی کامیون FH16
فیلتر هواکش بیرونی کامیون FH16
فیلتر هواکش بیرونی کامیون FH16