فیلتر هواکش درونی کاویان 119_ ZL40_ جاندیر 4455

فیلتر هواکش درونی کاویان 119_ ZL40_ جاندیر 4455

External Ventilation Filter Kavian 119_ZL40_Jandir 4450

شناسه محصول: AF25271
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

بالدوین

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

فیلتر هواکش درونی کاویان 119_ ZL40_ جاندیر 4455
فیلتر هواکش درونی کاویان 119_ ZL40_ جاندیر 4455
فیلتر هواکش درونی کاویان 119_ ZL40_ جاندیر 4455
فیلتر هواکش درونی کاویان 119_ ZL40_ جاندیر 4455