فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند

فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند

External Air Filter Of Volvo Penta Generator Surlingerand Compressor

شناسه محصول: C25710
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

مان

بالدوین

دونالدسون

هنگست

فلیدگارد

یوفی

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند
فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند
فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند
فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند