خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند

فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند

فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند

External Air Filter Of Volvo Penta Generator Surlingerand Compressor

شناسه محصول: C25710
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
adf
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند
فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند
فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند
فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور ولوو پنتا-کمپرسور اینگر سورلند