خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی کامیونت مان – رنو آتشنشانی

فیلتر هواکش بیرونی کامیونت مان – رنو آتشنشانی

فیلتر هواکش بیرونی کامیونت مان – رنو آتشنشانی

External Air Filter Of Our Truck Renault Fire

شناسه محصول: C25730/1
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو
مرسدس بنز

مان
فلیدگارد
هنگست
ماهله
بالدوین
adf
یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی کامیونت مان - رنو آتشنشانی
فیلتر هواکش بیرونی کامیونت مان - رنو آتشنشانی
فیلتر هواکش بیرونی کامیونت مان - رنو آتشنشانی
فیلتر هواکش بیرونی کامیونت مان - رنو آتشنشانی