خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی فیات ایویکو – هیتاچی EX285

فیلتر هواکش بیرونی فیات ایویکو – هیتاچی EX285

فیلتر هواکش بیرونی فیات ایویکو – هیتاچی EX285

Ex285 Fiat Ivecoi Htachi External Air Filter

شناسه محصول: P821938
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا

شور

بالدوین
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی فیات ایویکو - هیتاچی EX285
فیلتر هواکش بیرونی فیات ایویکو - هیتاچی EX285
فیلتر هواکش بیرونی فیات ایویکو - هیتاچی EX285
فیلتر هواکش بیرونی فیات ایویکو - هیتاچی EX285