خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی

فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی

فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی

Deutsch Int Air Filter

شناسه محصول: CF200
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
بالدوین
کاترپیلار
adf
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی
فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی
فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی
فیلتر هواکش موتور دویتس داخلی