خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس

فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس

فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس

Deutsch Engine External Air Filter 2

شناسه محصول: C16400
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

رنو
مان
فلیدگارد

هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
مسی فرگوسن

adf
یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس
فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس
فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس
فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس