خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس

فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

,

رنو
مان
فلیدگارد

,

هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
مسی فرگوسن

,

,

adf
یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس
فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس
فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس
فیلتر هواکش بیرونی موتور دویتس