خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی کمپرسو 43 سانتی متر

فیلتر هواکش بیرونی کمپرسو 43 سانتی متر

فیلتر هواکش بیرونی کمپرسو 43 سانتی متر

Cm 43 Compressor External Vent Filter

شناسه محصول: C271170
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو
مرسدس بنز

مان
فلیدگارد

هنگست
دونالدسون
شور
ماهله
بالدوین
adf
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی کمپرسو 43 سانتی متر
فیلتر هواکش بیرونی کمپرسو 43 سانتی متر
فیلتر هواکش بیرونی کمپرسو 43 سانتی متر
فیلتر هواکش بیرونی کمپرسو 43 سانتی متر