خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر سوخت/فيلتر گازويل CAV دو طرف باز

فيلتر گازويل CAV دو طرف باز

فيلتر گازويل CAV دو طرف باز

شناسه محصول: P917/2x
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
کاترپیلار

پرکینز
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فيلتر گازويل CAV دو طرف باز
فيلتر گازويل CAV دو طرف باز
فيلتر گازويل CAV دو طرف باز
فيلتر گازويل CAV دو طرف باز