خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس بنز C457

فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس بنز C457

فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس بنز C457

شناسه محصول: C33920
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
اسکانیا
مرسدس بنز

مان
هنگست
دونالدسون
شور
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس بنز C457
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس بنز C457
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس بنز C457
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس بنز C457