فيلتر هواکش بیرونی C28950x

فيلتر هواکش بیرونی C28950x

شناسه محصول: C28950x
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

ایسوزو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون

ساکورا
شور
بالدوین

کاترپیلار

یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فيلتر هواکش بیرونی C28950x
فيلتر هواکش بیرونی C28950x
فيلتر هواکش بیرونی C28950x
فيلتر هواکش بیرونی C28950x