خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر سوخت/فیلتر ابگیر گازوئیل شیر دار اتگو

فیلتر ابگیر گازوئیل شیر دار اتگو

فیلتر ابگیر گازوئیل شیر دار اتگو

شناسه محصول: WDK725
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو
مرسدس بنز

مان

فلیدگارد

هنگست

دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
من

یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر(D)
قطر بیرونی واشر(G1)
قطر درونی واشر(G2)
رزوه(T)
فیلتر ابگیر گازوئیل شیر دار اتگو
فیلتر ابگیر گازوئیل شیر دار اتگو
فیلتر ابگیر گازوئیل شیر دار اتگو
فیلتر ابگیر گازوئیل شیر دار اتگو