فیلتر هواکش کمپرسور 250-CV160 _ لیلاند بیرونی _ کامیون فوتون

فیلتر هواکش کمپرسور 250-CV160 _ لیلاند بیرونی _ کامیون فوتون

Air compressor Filter 250-CV160 Leyland Exterior _ Cam Photon

شناسه محصول: P771505
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

دونالدسون

بالدوین

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

کاج

فیلتر هواکش کمپرسور 250-CV160 _ لیلاند بیرونی _ کامیون فوتون
فیلتر هواکش کمپرسور 250-CV160 _ لیلاند بیرونی _ کامیون فوتون
فیلتر هواکش کمپرسور 250-CV160 _ لیلاند بیرونی _ کامیون فوتون
فیلتر هواکش کمپرسور 250-CV160 _ لیلاند بیرونی _ کامیون فوتون