فيلتر هواکش کتابي اکتروس

فيلتر هواکش کتابي اکتروس

شناسه محصول: C641500/1
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مرسدس بنز

مان
فلیدگارد

هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
فیلترون
یوفی
ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فيلتر هواکش کتابي اکتروس
فيلتر هواکش کتابي اکتروس
فيلتر هواکش کتابي اکتروس
فيلتر هواکش کتابي اکتروس