خانه/فیلتر راهسازی, فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3

فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3

فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3

950g2 W4703 Caterpillar Internal Air Filter

شناسه محصول: P532504
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون

ساکورا
شور
بالدوین
کاترپیلار
adf
یوفی
گالان
ابعاد
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3
فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3
فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3
فیلتر هواکش درونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3