فيلتر هواکش 48 خانه

فيلتر هواکش 48 خانه

شناسه محصول: P142806
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

بالدوین

دونالدسون

فلیدگارد

ارتفاع(H)

طول(A)

عرض(B)

فيلتر هواکش 48 خانه
فيلتر هواکش 48 خانه
فيلتر هواکش 48 خانه
فيلتر هواکش 48 خانه