خانه/فیلتر راهسازی, فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی ولوو 4500

فیلتر هواکش بیرونی ولوو 4500

فیلتر هواکش بیرونی ولوو 4500

4500volvo External Air Filter

شناسه محصول: C24650/1
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

اسکانیا

ایویکو

رنو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی ولوو 4500
فیلتر هواکش بیرونی ولوو 4500
فیلتر هواکش بیرونی ولوو 4500
فیلتر هواکش بیرونی ولوو 4500