خانه/فیلتر راهسازی, فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی ولوو 4500

فیلتر هواکش درونی ولوو 4500

فیلتر هواکش درونی ولوو 4500

4500volvo Internal Air Filter

شناسه محصول: CF1300
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

اسکانیا

ایویکو

مان
فلیدگارد
هنگست
ساکورا
شور
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فیلتر هواکش درونی ولوو 4500
فیلتر هواکش درونی ولوو 4500
فیلتر هواکش درونی ولوو 4500
فیلتر هواکش درونی ولوو 4500