فیلتر هواکش درونی ولوو 4500

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر هواکش درونی ولوو 4500

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو

,

,

,

,

,

اسکانیا

,

ایویکو

,

,

,

,

مان
فلیدگارد
هنگست
ساکورا
شور
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فیلتر هواکش درونی ولوو 4500
فیلتر هواکش درونی ولوو 4500
فیلتر هواکش درونی ولوو 4500
فیلتر هواکش درونی ولوو 4500