فيلتر هواکش تويوتا 4500

فيلتر هواکش تويوتا 4500

شناسه محصول: A-1112
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
بالدوین
فیلترون
تویوتا

یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فيلتر هواکش تويوتا 4500
فيلتر هواکش تويوتا 4500
فيلتر هواکش تويوتا 4500
فيلتر هواکش تويوتا 4500