فیلتر هواکش درونی لودر ولوو 4400

فیلتر هواکش درونی لودر ولوو 4400

4400volvo Internal Air Filter

شناسه محصول: CF1200
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

مان

بالدوین

دونالدسون

هنگست

فلیدگارد

کاترپیلار

,

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

adf

کاج

فیلتر هواکش درونی لودر ولوو 4400
فیلتر هواکش درونی لودر ولوو 4400
فیلتر هواکش درونی لودر ولوو 4400
فیلتر هواکش درونی لودر ولوو 4400