خانه/فیلتر راهسازی, فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی ولوو 4400

فیلتر هواکش درونی ولوو 4400

فیلتر هواکش درونی ولوو 4400

4400volvo Internal Air Filter

شناسه محصول: CF1200
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
کاترپیلار

adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی ولوو 4400
فیلتر هواکش درونی ولوو 4400
فیلتر هواکش درونی ولوو 4400
فیلتر هواکش درونی ولوو 4400