خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 420 جدید

فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 420 جدید

فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 420 جدید

420Scania Air Filter

شناسه محصول: C301240
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
اسکانیا

رنو
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
adf
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 420 جدید
فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 420 جدید
فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 420 جدید
فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 420 جدید