فیلتر روغن W920/14

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر روغن W920/14

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
ماهله
بالدوین
فیلترون

,

مزدا
نیسان

,

,

,

,

,

,

,

,

,

تویوتا
یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
رزوه(T)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر روغن W920/14
فیلتر روغن W920/14
فیلتر روغن W920/14
فیلتر روغن W920/14