فیلتر هواکش بولدوزر موتور TREX درونی

فیلتر هواکش بولدوزر موتور TREX درونی

Trex Internal Air Filter

شناسه محصول: P533884
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

مان

کاترپیلار

بالدوین

دونالدسون

فلیدگارد

یوفی

ویکس

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

کاج

فیلتر هواکش بولدوزر موتور TREX درونی
فیلتر هواکش بولدوزر موتور TREX درونی
فیلتر هواکش بولدوزر موتور TREX درونی
فیلتر هواکش بولدوزر موتور TREX درونی