فيلتر هواکش تويوتا

فيلتر هواکش تويوتا

شناسه محصول: C33017
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
تویوتا

ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فيلتر هواکش تويوتا
فيلتر هواکش تويوتا
فيلتر هواکش تويوتا
فيلتر هواکش تويوتا